A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội đồng nhân dân thị trấn Plei Kần tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND thị trấn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

       Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019.

Sáng ngày 30/12/2023, HĐND thị trấn tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND thị trấn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND thị trấn năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển – kinh tế xã hội năm 2024 của UBND thị trấn; kết quả thực hiện thu chi ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán phân bổ kinh phí thực hiện địa phương năm 2024; Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn tham gia xây dựng chính quyền; ý kiến, kiến nghị của Nhân dân trên địa bàn và nhiều nội dung quan trọng của kỳ họp. 

Quang cảnh kỳ họp HĐND thị trấn 

Theo báo cáo trình bày, đánh giá tại kỳ họp: Năm 2023, tình hình kinh tế-xã hội của thị trấn tiếp tục ổn định, phát triển. Chương trình xây dựng đô thị văn minh được chỉ đạo quyết liệt; Công tác chăm sóc người có công được thực hiện thường xuyên, an sinh xã hội và chăm sóc sức khoẻ Nhân dân được quan tâm; các hoạt động thể dục, thể thao phát triển rộng khắp; văn hóa văn nghệ duy trì thường xuyên. Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, kỷ cương hành chính được kiểm soát chặt chẽ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế xã hội huyện giao đều đạt và vượt­. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ thị trấn và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025); Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND ngày 26/3/2021 của HĐND thị trấn về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025 đạt hiệu quả.

Tiếp tục huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của thị trấn; tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và xây dựng đô thị văn minh; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ tài nguyên môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

* Một số các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024:

- Tổng thu, chi ngân sách địa phương: 14.296,195 triệu đồng

- Tổng diện tích cây hàng năm đạt 168 ha; cây lâu năm đạt 1.681,4 ha. Tổng đàn gia súc 951 con; tổng đàn gia cầm 10.000 con

- Diện tích nuôi trồng thủy sản 33 ha

- Thành lập mới 01 Hợp tác xã.

- Xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

- Dân số trung bình đạt 17.706 người.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 83%.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm tối thiểu 0,5-1,0% so với năm 2023.

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn dưới 11.3%.

- Tỷ lệ giao quân đạt 100% chỉ tiêu giao.

- Tỷ lệ giải tiếp nhận, xử lý tố giác tin báo về tội phạm đạt 100%.

- Thị trấn mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 100% khu dân cư, cơ quan, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND thị trấn đã nghiên cứu các tờ trình, báo cáo và xem xét thông qua 13 dự thảo Nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn trong năm 2024. Phát biểu bế mạc kỳ họp đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn kêu gọi toàn thể nhân dân và cán bộ thị trấn thị trấn ra sức thi đua hoàn thành nhiệm vụ xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024 gắn với khẩu hiệu chung: “Thị trấn Plei Kần đạt chuẩn đô thị văn minh, hiện đại, đáng yêu”

                                                                                                                  Văn Minh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Tháng trước : 289
Năm 2024 : 1.975
LIÊN KẾT