Địa chỉ: Tầng 3-Tòa  nhà B,Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum

Tổ 8, Phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Máy trực trong giờ hành chính: 02603915690

Ngoài giờ hànhchính:

Địa chỉ thư công vụ: snnptnt@kontum.gov.vn

TT

Tên đơn vị/cá nhân

Chức vụ

Số điện thoại

 

 

 

Cơ quan

Di động

1

 Sở Nông nghiệp và phát Triển nông thôn

 

Lãnh đạo Sở

 

 

 

 

 Nguyễn Tấn Liêm

 Giám đốc Sở

02603864260

0966111259

 

Phạm Xuân Khanh

Phó giám đốc Sở

02603912096

0967005399

 

Huỳnh Văn Liêm

Phó giám đốc Sở

02603504179

0932526797

 

Y Hằng

Phó giám đốc Sở

 

0914326343

 

Đặng Trần Huân

Phó giám đốc Sở

02603861181

0931181101

 

Văn phòng Sở

 

 

 

 

Phạm Ngọc Hiếu

Chánh Văn phòng

02603861427

0905326538

 

Phạm Quang Thành

Phó Chánh Văn phòng

02603915690

 

 

Lê Thị Phương

Văn thư

02603862516

0968391009

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

 

 

 

Bùi Hành Quân

Trưởng phòng

02603864833

0905565853

 

Đoàn Hữu Hòa

Phó Trưởng phòng

02603864833

0905443366

 

Phạm Quốc Long

Phó Trưởng phòng

02603864833

0949452268

 

Thanh tra Sở

 

 

 

 

Trương Văn Tuấn

Chánh thanh tra

02603861160

0868441279

 

Lê Hữu Vinh

Phó chánh Thanh tra

02603861160

0914073257

 

Phòng Quản lý XD công trình

 

 

 

 

Trần Ngọc Đức

Phó trưởng phòng

02603918454

0914 049 762

 

Phòng Tổ chức - Cán bộ

 

 

 

 

Lê Tùng

Trưởng phòng

02603917818

0976420913

 

Y Lập

Phó trưởng phòng

02603917818

0979050827