A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy thị trấn tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền quý II và sơ kết công tác Đảng 06 tháng 2024

        Vừa qua, sáng ngày 04/7/2024, tại Hội trường UBND thị trấn, Đảng ủy thị trấn tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền quý II và sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm 2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị trấn, Trưởng, phó các đoàn thể thị trấn, CBCC, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy và hơn 200 Đảng viên cũng có mặt.

Trong 06 tháng đầu năm được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Huyện uỷ, UBND huyện, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị từ thị trấn đến thôn, tổ dân phố; sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, tình hình kinh tế-xã hội của thị trấn tiếp tục ổn định, phát triển. Chương trình xây dựng đô thị văn minh được chỉ đạo quyết liệt; Công tác an sinh xã hội và chăm sóc sức khoẻ Nhân dân được quan tâm; các hoạt động thể dục, thể thao phát triển rộng khắp; văn hóa nghệ thuật duy trì thường xuyên. Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, kỷ cương hành chính đi vào nề nếp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung lãnh chỉ đạo của Đảng ủy. Mặt trận và các đoàn thể thị trấn phối hợp triển khai thực hiện các nội dung công việc được giao.

Quang cảnh Hội nghị

        Các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích tồn tại hạn chế, chỉ ra các nguyên nhân và đề ra một số nhiệm vụ giải pháp trong 06 tháng cuối năm 2024:

1. Về kinh tế:

-  Tạo điều kiện cho các hộ gia đình, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuận lợi theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi đầu cơ, gian lận thương mại, vi phạm về an toàn thực phẩm.

-Tập trung thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa gắn với tăng cường công tác quản lý, phòng chống sâu bệnh hại cây trồng. Hướng dẫn, tuyên truyền, vận đông nhân dân thực hiện trồng mới các loại cây dược liệu, cây ăn quả, có hiệu quả kinh tế cao, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra. Tăng cường công tác phối hợp các cơ quan, đơn vị để tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao trình độ canh tác và ứng dụng khoa học cộng nghệ vào sản xuất cho nông dân.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân có diện tích phù hợp trồng dâu, nuôi tằm theo mô hình tổ hợp tác, liên kết hợp tác xã. Vận động nhân dân tậm dụng diện tích đất vườn, xung quang nương, rẫy… để trồng các loại cây dược liệu như xả, gừng, riềng, đinh lăng… để tạo thêm thu nhập hộ gia đình; tận dụng diện tích cà phê bằng để trồng xen ây ăn trái …. để tăng năng xuất trên đơn vị diện tích canh tác.

- Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân không chăn nuôi tại các tổ dân; chuyển đổi ngành nghề hoặc duy chuyển chồng nuôi ra ngoài khu dân cư. Đề xuất cấp có thẩm quyền hổ trợ hộ không chăn nuôi tại các tổ dân phố theo quy định.

- Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách nhà nước; đẩy mạnh các biện pháp tăng thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu cả năm. Quản lý chặt chẽ việc chi tiêu ngân sách theo đúng chế độ và dự toán được giao từ đầu năm; Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình đầu tư công, chỉnh trang đô thị; Tuân thủ nghiêm túc quy chế về chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của UBND thị trấn.

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng.

- Thường xuyên kiểm tra các cơ sở sản xuất tại các khu vực khai thác khoáng sản, chế biến mủ cao su. Rà soát các điểm thu mua mủ cao su nhỏ lẻ trên địa bàn đảm bảo khu vực thu mua phù hợp; tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tập kết rác sinh hoạt đúng nơi quy định bảo vệ môi trường.

- Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xẫy ra.

2. Văn hóa-xã hội:

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt việc chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình chính sách, đối tượng BTXH trên địa bàn. Chuẩn bị tốt các nội dung điều kiện tổ chức lễ kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/2024.

- Phối hợp mở lớp đào tạo nghề nông thôn năm 2024 đảm bảo chỉ tiêu huyện giao. Vận động tỷ lệ  tham gia BHYT tự nguyện, BHXH TN đạt chỉ tiêu hiện giao năm 2024.

- Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm và giảm nghèo bằng các hoạt động tuyên truyền, thông tin đến người lao động, gia đình, thôn, tổ dân phố. Triển khai nguồn vốn vay, giải quyết việc làm; chính sách, chương trình có liên quan đến giảm nghèo. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,0%

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc như: Chương trình giảm nghèo bền vững; Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình triển khai cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” ; kế hoạch cải tạo vườn tạp trên địa bàn thị trấn Plei Kần giai đoạn 2021-2026. Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án  mô hình giảm nghèo thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024.

- Phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học phục vụ cho năm học mới 2024-2025. Giữ vững nâng cao chất lượng phổ cập xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn. Nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm học tập cộng đồng, khuyến khích người dân tham gia các lớp đào tạo nghề. Tổ chức các hoạt động cho Thanh thiếu niên trong dịp hè, tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước, an toàn giao thông.

- Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống các loại dịch bệnh trên người. Tăng cường công tác phòng, chống các loại dịch bệnh (Covid-19; Sốt xuất huyết, tay chân miệng, Bạch hầu.....) truyền thông giáo dục sức khỏe; thực hiện các chương trình chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; chú trọng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt chương trình dân số- KHHGĐ; hoàn thành chỉ tiêu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực y tế. Phấn đấu tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng  thấp còi xuống 14 %, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 10,6%0; duy trì đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về y tế.

- Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương; thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ”xây dựng đô thi văn minh”; duy trì thường xuyên các phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe cho Nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt Chiến lược phát triển gia đình. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; chủ động cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; về tình hình kinh tế - xã hội,.... Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phấn đấu đánh giá cuối năm 92% gia đình đạt gia đình văn hoá. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; kịp thời phát hiện và xử lý các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

3. Công tác nội vụ, tư pháp và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

- Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân. Đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực  hiện dân chủ trong quản lý điều hành.

-Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thị trấn. Thực hiện nghiêm túc thực hiện việc niêm yết, công khai TTHC. Triển khai thực hiện đạt chỉ tiêu Cải cách hành chính năm 2024 UBND huyện giao. Tuân thủ các tiêu chuẩn và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước các quy trình về an toàn, an ninh thông tin.

4. Xây dựng đô thị văn minh:

- Triển khai có hiệu quả kế hoạch xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn theo Kế hoạch số 68/KH- UBND ngày 25/4/2024 của UBND thị trấn về xây dựng đô thị văn minh năm 2024.

- UBND thị trấn phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, các đoàn thể tuyên truyền đến toàn thể nhân dân về mục đích, ý nghĩa và vai trò, quyền lợi, trách nhiệm của người dân trong việc xây dựng đô thị văn minh để tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân.

- Tập trung nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng đạt chuẩn, kiến nghị UBND huyện đầu tư các công trình cần có nguồn đầu tư lớn trên địa bàn vượt khả năng cân đối của thị trấn.

- Quản lý chặt chẽ quy hoạch, xây dựng, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

          5. Quốc phòng- An ninh:

Thực hiện tốt việc duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu đản bảo an toàn. Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ chính sách, công tác hậu phương quân đội. Thực hiện phương án phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, giảm nhẹ thiên tai năm 2024. Chuẩn bị đảm bảo các điều kiện thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2025.

Duy trì giữ vững ổn định ANCT, TTANXH trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm, hạn chế và đẩy lùi tệ nạn trộm cắp. Thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông. Duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự, tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy… trên địa bàn. Phát huy có hiệu quả phong trào tự quản của quần chúng Nhân dân trong việc quản lý, ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn.

6. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết kịp thời, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 118-NQ/ĐU, ngày 28-3-2024 “về tăng lãnh đạo xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn thị trấn”. Quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là người dân tộc thiểu số, lực lượng dân quân; chú trọng phát triển đảng viên trong tôn giáo; triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng. Thực hiện hiệu quả việc phân công cấp ủy nắm thôn, TDP, hộ gia đình và tham gia sinh hoạt thôn, TDP. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là các trường hợp có vấn đề về chính trị hiện nay.

- Thực hiện tốt Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hoá" trong nội bộ.

- Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của các chi bộ trực thuộc Đảng ủy. Làm tốt công tác phát triển đảng, nhất là ở các chi bộ thôn, tổ dân phố.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức đi đào tạo lý luận chính trị, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch và khi cấp trên triệu tập. Đảng uỷ cho ý kiến báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 của UBND thị trấn.

- Đánh giá, xếp loại chi bộ, đảng viên; kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý và đánh giá Đảng bộ thị trấn năm 2024.

- Làm tốt công tác dân vận của Đảng, tập trung lãnh đạo đổi mới công tác vận động, tập hợp quần chúng, phát triển đoàn viên hội viên.

- Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính có liên quan đến các tổ chức và Nhân dân trên địa bàn.

- Lãnh đạo Mặt trận- đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh hoạt động các phong trào thi đua, các cuộc vận động lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn; xây dựng, củng cố tổ chức chi đoàn, chi hội hoạt động yếu kém, phát triển đoàn viên, hội viên. Tổng kết công tác năm 2024 và xây dựng chương trình công tác năm 2025. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát dân, sát phong trào và hướng mạnh về cơ sở.

- Tham gia Hội thi Dân vận khéo câp huyện năm 2024. Thường xuyên theo
dõi, nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đúng pháp luật những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Thực hiện tốt và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng,
tiêu cực; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường kiểm tra,
giám sát theo chương trình, kế hoạch, trọng tâm là tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra cấp ủy với các cơ quan thammưu, giúp việc của cấp ủy, các đơn vị liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

  Cũng tại Hội nghị 06 tháng, Đảng ủy thị trấn đã phân công các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy kết hợp thông báo nhanh một số nội dung quan trong của Trung ương, tỉnh ủy và huyện ủy Ngọc Hồi như: kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quyết định 874/QĐ-BTTTT, ngày 17-6-2021 Quyết định về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; Kết luận số 1883-KL/TU, ngày 10-6-2024 của BTV Tỉnh ủy tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 19-5-2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Văn Minh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Tháng trước : 289
Năm 2024 : 1.827
LIÊN KẾT