Với mục đích Tuyên truyền nâng cao nhận thức về những tác hại, mối nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) đối với cá nhân và trong cộng đồng; phát động toàn dân tích cực tham gia diệt lăng quăng/bọ gậy để hạn chế sự lây truyền bệnh sốt xuất ...